Στόχος της ΑΙΓΕΑΣ είναι η παροχή κορυφαίας ποιότητας στην Ελλάδα και το Eξωτερικό, με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υψηλή τεχνολογία.

Παρέχουμε

Προεκτυπωτικά υλικά φλεξογραφίας στις βιομηχανίες εκτυπώσεων εύκαμπτης συσκευασίας

Αυτοκόλλητες ετικέτες
σε ρολό

Κατασκευή συσκευασίας Stand up Pouch με Butterfly Tap

Εκτυπώσεις UV Flexo

Η εταιρία μας, σε συνδυασμό με τις προεκτυπωτικές υπηρεσίες και τα προεκτυπωτικά υλικά, παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με τη μέθοδο της φλεξογραφίας πάνω σε υλικά συσκευασίας …

Flexo Prepress

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Τμήμα Διαχωρισμού και Σχεδιασμού, ψηφιακά δοκίμια υψηλής ευκρίνειας Dotproof, Digital HD Flexo Κλισέ για εκτυπώσεις πάνω σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας …

Aegeas Pouch

To Aegeas Pouch είναι μία συσκευασία τύπου Stand up Pouch με βρυσάκι που χρησιμοποιείται με επιτυχία στο εξωτερικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε μη ανθρακούχο ποτό όπως λάδι, χυμό, κρασί  …