Εξοικονόμηση χρημάτων κατά τη μεταφορά

Στη θέση μιας γυάλινης φιάλης μπορείτε να μεταφέρετε 10 Pouches

Εξοικονόμηση χρημάτων κατά τη μεταφορά Aegeasflexo

Στόχος της ΑΙΓΕΑΣ είναι η παροχή κορυφαίας ποιότητας στην Ελλάδα και το Eξωτερικό, με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υψηλή τεχνολογία.

Παρέχουμε

Προεκτυπωτικά υλικά φλεξογραφίας στις βιομηχανίες εκτυπώσεων εύκαμπτης συσκευασίας

Αυτοκόλλητες ετικέτες
σε ρολό

Κατασκευή συσκευασίας Stand up Pouch με Butterfly Tap

Εκτυπώσεις UV Flexo

Η εταιρία μας, σε συνδυασμό με τις προεκτυπωτικές υπηρεσίες και τα προεκτυπωτικά υλικά, παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με τη μέθοδο της φλεξογραφίας πάνω σε υλικά συσκευασίας …

Flexo Prepress

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Τμήμα Διαχωρισμού και Σχεδιασμού, ψηφιακά δοκίμια υψηλής ευκρίνειας Dotproof, Digital HD Flexo Κλισέ για εκτυπώσεις πάνω σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας …